Deze handreiking beschrijft een basismodel in 10 stappen voor het opzetten van de regionale Netwerken Intensieve Kindzorg

Gebruik dit basismodel als een fundament om in 10 eenvoudige stappen te komen tot regionale netwerken kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking.Enerzijds met een eenduidige doelstelling omtrent kwaliteit van zorg (visie, richtlijn, kaders) en anderzijds specifiek op de regio afgestemde doelen voor vraagstukken die het regionale karakter betreffen.

Lees het volledige artikel hier.