Expertise

Stel je een donut voor: zo’n zoete, enigszins kleverige deegrand met een gat in het midden. Onweerstaanbaar lekker, maar zonder gat zou het een oneetbare deegklont zijn.

Het gat in de donut staat voor mij voor vernieuwing in het sociale domein: de professionele ruimte om afwegingen te maken aansluitend bij de cliënt, diens behoeften en mogelijkheden. Op welke wijze draagt de aanpak bij aan het vermogen van de cliënt regie te nemen om het eigen leven te leiden in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven? Mijn kracht is samen te werken aan verbindingen en oplossingen die er toe doen voor kwetsbare mensen, organisaties en samenleving.

“What matters to them”

In Nederland lopen we vooral op de kleverige deegrand van de donut. Deze rand symboliseert voor mij de wet- en regelgeving. Hier komen we maar moeilijk los van, het gat is vaak nog erg klein. Dit is in ons geworteld: “als je je maar aan de regels houdt is het goed”. Ook het gelijkheidsprincipe, dat gelijke gevallen recht hebben op een gelijke behandeling, is iets waar we maar moeilijk los van komen. Maar bereiken we hiermee wel de beste uitkomsten voor de cliënten? Weten we wel wat voor de cliënt het beste is,wat maakt de cliënt allemaal mee, sluit de omgeving hierop aan? Mijn filosofie is om gevallen te behandelen naarmate ze verschillen en te werken aan gelijke uitkomsten, namelijk “What matters” voor de cliënt en naasten. Hoe zijn wet en regelgeving hier dienend bij? Wat vraagt dit van cliënten, van professionals, van organisaties en van de samenleving?

Integrale zorg

Mijn ambitie is om organisaties en professionals te leren de ruimte in het midden van de donut te gebruiken. Hoe kun je systeemwereld en leefwereld met elkaar verbinden en samen werken aan de beste resultaten voor de patiënt, passend bij diens leven? Dit vraagt een brede multidisciplinaire benadering vanuit de hele situatie van de cliënt en naasten en worden de mogelijkheden vanuit de samenleving betrokken. Hiervoor is enerzijds aandacht nodig voor samen werken en samen beslissen van professionals in het samenspel met cliënt en naasten. Anderzijds moeten organisaties hierop ingericht worden, waarbij het van belang is oog te hebben voor de context en de historie.

Kinderpalliatieve zorg

Kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen, op het zieke kind en op zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Het raakt de meest existentiële angst van mensen en dat geldt ook voor de talloze betrokken zorgverleners in en buiten het ziekenhuis. Specifieke aandacht is nodig zodat kind en gezin kunnen rekenen op adequate en deskundige zorg en begeleiding die bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Sinds 2007 werk ik vanuit Stichting Pal, kinderpalliatieve expertise, actief aan de erkenning, ontwikkeling en inbedding van kinderpalliatieve zorg in Nederland. Daarnaast werk ik sinds 2018 aan het project Copiloten vanuit Wij zien je wel. In dit project richten we ons specifieke op de groep gezinnen met een kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB). Goede ondersteuning voor deze kwetsbare kinderen vraagt een attitude van ‘er zijn’, en ‘doen wat nodig is’. Het is mijn ambitie dat dit veel vanzelfsprekender wordt in de hele zorg met name voor kwetsbare mensen.

Innovator, adviseur en onderzoeker in het brede veld van de gezondheidszorg.

“Mijn droom is een betere wereld voor kwetsbare mensen. Samen met anderen komen tot creatieve verbindingen en vernieuwende oplossingen, dat is waar ik voor ga!”

Stephanie Vallianatos

Meer weten?