Zorginnovatie

“De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke gevallen gelijk te maken”

Aristoteles

Innovator, adviseur en onderzoeker in het brede veld van de gezondheidszorg.

Expertise

Stel je een donut voor: zo’n kleverige deegrand met een gat in het midden. Het gat in het midden staat voor mij voor de ruimte voor vernieuwing in het sociale domein. Mijn kracht is samen te werken aan verbindingen en oplossingen die er toe doen voor kwetsbare mensen, organisaties en samenleving.

“What matters to them”

Mijn filosofie is om gevallen te behandelen naarmate ze verschillen en te werken aan gelijke uitkomsten, namelijk “What matters” voor de cliënt en naasten. Hoe zijn wet en regelgeving hier dienend bij? Wat vraagt dit van cliënten, van professionals, van organisaties en van de samenleving?

Integrale zorg

Mijn ambitie is om organisaties en professionals te leren de ruimte in het midden van de donut te gebruiken. Hoe kun je systeemwereld en leefwereld met elkaar verbinden en samen werken aan de beste resultaten voor de patiënt, passend bij diens leven?

Kinderpalliatieve zorg

Kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen, op het zieke kind en op zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Specifieke aandacht is nodig zodat kind en gezin kunnen rekenen op adequate en deskundige zorg en begeleiding die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Promotie onderzoek
Kindzorg
Hoe regie in het samenspel van de zorgprofessional en het gezin met een medisch zorgintensief kind een rol speelt om betere uitkomsten te realiseren.

Biografie

Stephanie Vallianatos

Sinds 1991 sta ik met mijn voeten in de klei van het sociale domein. Van allround wijkverpleegkundige doorontwikkeld tot innovator en projectleider. De afgelopen jaren steeds meer focus op advies en onderzoek. Gedreven dat innovaties ook werkelijk beklijven wil ik hiermee de verbinding praktijk en wetenschap verdiepen.

Opdrachtgevers halen met mij een doener met denkkracht in huis. Mijn kracht is dat ik vanuit een ontdekkende aard bijdraag aan de totstandkoming van creatieve verbindingen en vernieuwende oplossingen.

Innovator, adviseur en onderzoeker in het brede veld van de gezondheidszorg.

“Mijn droom is een betere wereld voor kwetsbare mensen. Samen met anderen komen tot creatieve verbindingen en vernieuwende oplossingen, dat is waar ik voor ga!”

Stephanie Vallianatos

Gegevens

Contact

T: 06 – 147 371 43
E: stephanie@vallianatos.nl

Meer weten?