Kindzorg

Hoe regie in het samenspel van de zorgprofessional en het gezin met een medisch zorgintensief kind een rol speelt om betere uitkomsten te realiseren.

Onderzoeksgebieden

Kind

Focus van het onderzoek zijn kinderen met ernstige chronische aandoeningen, die medische intensieve zorg behoeven in de thuissituatie.

Gezin

Kindzorg is bijzonder omdat het over een kind en hun gezin gaat. In feite is er sprake van een driehoeksrelatie: kind, gezin en professional.

Zorg

In de zorg voor kinderen spelen naast de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven ook de ontwikkeling en opvoeding een rol.

Regie

Veranderen in de zorg gaan uit van een gedachtengoed gericht op regie over eigen bestaan. Wat verstaan we onder regie in de medisch intensieve kindzorg?

Organisatie

Wat vraagt de wijze waarop regie vorm kan krijgen zodat het bijdraagt aan betere uitkomsten voor gezinnen met een ernstig ziek kind van de inrichting van organisaties?

Beleid

Hoe kan het overheidsbeleid en sturing bijdragen aan de invulling van regie over eigen bestaan voor gezinnen met een ernstig ziek kind?

Resultaten

Innovator, adviseur en onderzoeker in het brede veld van de gezondheidszorg.

Onderzoeksteam

Prof. Mirella MN Minkman

Prof. Mirella MN Minkman

Promotor

Hedwig van Bakel

Hedwig van Bakel

Promotor

Stephanie Vallianatos

Stephanie Vallianatos

Promovenda

Nick Zonneveld

Nick Zonneveld

Meelezer, onderzoeker

Jessica Michgelsen

Jessica Michgelsen

Meelezer, onderzoeker

Rianne Breman

Rianne Breman

Meelezer, onderzoeker

Prof. A.A.E. Verhagen

Prof. A.A.E. Verhagen

Klankbord, kinderarts

Patiëntenorganisatie

Patiëntenorganisatie

Klankbord