Biografie

Sinds 1991 sta ik met mijn voeten in de klei van het sociale domein. Van allround wijkverpleegkundige doorontwikkeld tot innovator en projectleider. De afgelopen jaren steeds meer focus op advies en onderzoek. Gedreven dat innovaties ook werkelijk beklijven wil ik hiermee de verbinding praktijk en wetenschap verdiepen.

Biografie

Profiel:

Innovator, adviseur, onderzoeker, PhD
LinkedIn profiel

Expertise gebieden:

“What matters to them”, integrale zorg, kinderpalliatieve zorg

Stephanie Vallianatos, geboren in Rotterdam, Nederland op 21 april 1966, is een innovator, adviseur en onderzoeker in het brede veld van de gezondheidszorg.

Na haar HBO-V opleiding is zij gaan werken als allround wijkverpleegkundige zowel in de thuiszorg als op het consultatiebureau voor 0-4 jarigen. In 1993/1995 heeft zij de kaderopleiding gedaan en werkte zij als zorgmanager Ouder- en Kindzorg. In die periode heeft zij meerdere innovatieprojecten geleid vooral met de focus op de ontwikkeling van kindzorg in de thuissituatie. In 2003 startte zij de master Zorgmanagement, in 2004 studeerde zij af op het onderwerp ondernemerschap in de modernisering van de ouderenzorg.

In 2006 heeft zijn bewust gekozen voor een zelfstandig bestaan als innovator en projectleider. Met de focus op het cliëntperspectief bevat haar portfolio diverse innovatieprojecten in het sociale domein met betrekking tot jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en thuiszorg.

In dezelfde periode raakte zij betrokken bij een netwerk gericht op het verbeteren van kinderpalliatieve zorg. In 2007 was zij één van de oprichters van Stichting PAL, kinderpalliatieve expertise. Sinds die tijd werkt zij aan de ontwikkelingen van een landelijk dekkende structuur voor deskundige kinderpalliatieve zorg.

Sinds 2018 is Stephanie projectleider bij het programma Wij zien je Wel. De missie van Wij zien je Wel is het verbeteren van de kwaliteit van leven van een gezin met een kind met Zeer Ernstige Verstandelijke Meervoudige Beperkingen (ZEVMB). We bouwen aan een Kenniscentrum ZEVMB voor bekendheid, kennis, expertise en stimuleren van passende oplossingen voor deze gezinnen.

Daarnaast is Stephanie samen met Loes van Weert oprichter van stichting Niamh. De stichting stimuleert de groei en ontwikkeling van kwetsbare (jonge) vrouwen.

De afgelopen jaren richt Stephanie haar werk meer op advies en onderzoek. In 2017 startte zij als buitenpromovenda een promotieonderzoek hoe regie in het samenspel van de zorgprofessionals en het gezin met een medisch intensief kind een rol speelt om betere uitkomsten te realiseren.

Opdrachtgevers halen met Stephanie een doener met denkkracht in huis. Haar kracht is dat zij vanuit een ontdekkende aard bijdraagt aan de totstandkoming van creatieve verbindingen en vernieuwende oplossingen.

Opleiding

Academisch: Master Zorgmanagement, Erasmus School of Health Policy and Management (MSc 2004)
Post HBO: Kaderopleiding HBO-V, Hogeschool Rotterdam (diploma 1995)
HBO: HBO-V, Hogeschool Rotterdam (diploma 1991)
Middelbare school: VWO (diploma 1985)

Innovator, adviseur en onderzoeker in het brede veld van de gezondheidszorg.