De afgelopen jaren heeft het Emma Thuis team zich met een kern van kinderverpleegkundigen ontwikkeld tot hét kinderpalliatieve team van het Emma Kinderziekenhuis AMC en is niet meer weg te denken voor de deskundige zorg en adequate begeleiding voor gezinnen met een ernstig ziek kind, een kind dat mogelijk niet meer kan genezen. Ambitie is om de ontwikkelde aanpak verder te verspreiden en in te bedden in heel Nederland zodat alle gezinnen met een ernstig ziek kind de best mogelijk zorg krijgen, ten aanzien van de palliatieve en palliatief terminale levensfase en aandacht voor de nazorg.

Na een project fase! van 3 jaar is het Emma Thuis team per 1 juni 2015 ingebed in het Emma Kinderziekenhuis AMC. Deze notitie geeft aanbevelingen over het gewenste business model van een multidisciplinair kinderpalliatief team gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren en de huidige ontwikkelingen kinderpalliatieve zorg: over de doelgroep en taak, functie en profiel, inbedding en aansturing.

Dit Business model laat zien wat het EmmaThuis team is, wat het betekent voor de klanten, de gewenste opzet en wat het kost.

Het Business model is opgebouwd uit de volgende bouwstenen:
• Klantwaarde
• Kernactiviteiten
• Mensen & Middelen!
• Klantsegmenten
• Kanalen
• Klantrelaties
• Strategische!partners
• Kostenstructuur

Klik hier voor het Business model Emma Thuis Team.